کوه آبلَش (به گفته بومی ها)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.